LSS Blog

Planul Topografic si PUG Orhei

Planul Topografic si PUG Orhei

In 2014 compania LSS a castigat licitatia pentru executarea ridicării topografice și actualizarea Planului Urbanistic General al or. Orhei
Planul Urbanistic General Orhei este principalul document strategic de sistematizare teritorială a localității. Acest document formează sistemul de interacțiune armonioasă între elementele structurale ale teritoriul localității – centrul administrativ-public, teritoriul rezidențial, zonelor de producere și agrement, obiectivele prestări servicii și infrastructurii tehnico-edilitare. Sarcina de bază a proiectului dat constă în elaborarea prognozei și determinarea parametrilor principali de dezvoltare teritorială și socio-economică a localității, optimizarea rețelei de drumuri și străzi cu respectarea cerințelor de protecție a mediului.
• Actualizarea suportului topografic al intravilanului prin vectorizarea materialelor stereofotografice;
• Audit și studiul tehnico-economic din punct de vedere demografic, economic, social, posibilitățile de dezvoltare, aspectele juridice privind terenul, aspectele tehnice privind infrastructura edilitară și elementele privind delimitarea intravilanului, a zonelor protejate și a obiectivelor de utilitate publică
• Actualizarea Planul Urbanistic General.